Ondernemingsgegevens

Wes’thetique

Vlierhof 8, 3550 Heusden-Zolder

info@westhetique.be

0477 72 20 97

BE0555 939 563

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Wes’thetique, een éénmanszaak met maatschappelijke zetel te Vlierhof 8, 3550 Heusden-Zolder, BTW BE0555 939 563, (hierna ‘Wes’thetique’), biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Wes’thetique moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Wes’thetique aanvaard zijn.

 

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Voor professionele klanten zijn de prijzen exclusief BTW vermeld.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Wes’thetique behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen en eventuele fouten te verbeteren. Wes’thetique kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele (schrijf)fouten in zijn prijzen of voorwaarden.

 

Artikel 3: Aanbod

 

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Wes’thetique niet. Wes’thetique is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Wes’thetique is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen via ons contactformulier.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Wes’thetique. Wes’thetique kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product:

  • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
  • Indien het product niet voorradig is bij de leverancier. In dit geval wordt de Klant per e-mail op de hoogte gebracht hieromtrent en kan er naar een mogelijke oplossing gezocht worden (bv. Latere leverdatum, terugbetaling of keuze voor een ander product met dezelfde waarde als het oorspronkelijk bestelde product)

Artikel 4: Online aankopen

Beschrijving van de Bestelprocedure:

De Klant kiest de goederen die hij wil bestellen en kan deze toevoegen door op de knop “Toevoegen aan winkelwagen” te klikken. Nadat de Klant zijn keuze heeft gemaakt in de webshop, kan hij via de knop “Naar de kassa” zijn bestelling verder afhandelen. Hierna wordt er een overzicht getoond van de goederen in de winkelwagen. Op dit moment heeft de Klant nog de mogelijkheid om aanpassingen (goederen toevoegen of verwijderen) te doen aan zijn goederen in de winkelwagen. Eventueel kan de Klant nog een opmerking geven m.b.t. de goederen. Daarna gaat de Klant via de knop “Volgende stap” naar de pagina waar de Rekenings- en afleveradres gegevens dienen ingevuld te worden. Wanneer de Klant de verplichte velden heeft ingevuld kan er weer naar de volgende pagina door gegaan worden via de knop “Volgende stap”. Op deze pagina moet de Klant zijn betaalwijze kiezen. Wanneer de Klant de betaalwijze geselecteerd heeft kan hij weer via de knop “Volgende stap” naar de bevestigingspagina verder gaan. Op deze pagina heeft de Klant de mogelijkheid om het rekenings- en afleveradres te wijzigens alsook kan hij de betalingsmethode nog veranderen. Verder wordt op deze pagina ook nog een overzicht getoond van de bestelling (product overzicht, prijs/eenheid, aantal, subtotaal, verzendkosten en totaalbedrag). Om nu over te gaan tot een definitieve bestelling wordt de Klant geacht de algemene voorwaarden en de kennisgeving tot herroeping te accepteren en op de knop “Bestellen met betalingsverplichting” te drukken. Hierna wordt de klant op de website bevestigd dat het bestelproces is afgerond, alsook wordt er een e-mail met de bestelbevestiging naar de Klant verstuurd.

 

Na ontvangst van het verschuldigd bedrag wordt de bestelling zo snel mogelijk door Wes’thetique naar de Klant verzonden. Wanneer de bestelling verzonden is wordt de Klant op de hoogte gebracht d.m.v. een e-mail.De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

  • via Bancontact
  • via iDeal
  • via Creditcard

Wes’thetique is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 5: Levering, uitvoering van de overeenkomst en retourneren

De levertermijn wordt uitgedrukt in werkdagen.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België, Nederland en Luxemburg.

Indien de Klant artikelen met een verschillende levertermijn heeft besteld, dient de Klant rekening te houden met de langste levertermijn.

De levertermijn is enkel een richtlijn. De levertermijn kan verlengd worden in geval van overmacht (bv. Staking bij Bpost, het niet voorradig zijn van de goederen bij de leverancier,…)

De levering gebeurt door Bpost, PostNL of DPD op het door de Klant opgegeven adres.

De kosten voor de levering in België bedragen €4,95 excl. BTW. Echter indien de Klant een bestelorder plaatst ter waarde van meer dan €39 excl. BTW worden de kosten voor het leveren van de goederen door Wes’thetique gedragen.

De kosten voor de levering in Nederland bedragen €5,95 excl. BTW. Echter indien de Klant een bestelorder plaatst ter waarde van meer dan €39 excl. BTW worden de kosten voor het leveren van de goederen door Wes’thetique gedragen.

De kosten voor de levering in Luxemburg bedragen €7,95 excl. BTW. Echter indien de Klant een bestelorder plaatst ter waarde van meer dan €59 excl. BTW worden de kosten voor het leveren van de goederen door Wes’thetique gedragen.

De kosten voor de levering in Spanje bedragen €14,95 excl. BTW. Echter indien de Klant een bestelorder plaatst ter waarde van meer dan €250 excl. BTW worden de kosten voor het leveren van de goederen door Wes’thetique gedragen.

 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Wes’thetique.

 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Wes’thetique was geboden.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Wes’thetique en worden pas verzonden vanaf het moment dat het verschuldigd bedrag volledig betaald is.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Wes’thetique te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Wes’thetique.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Wes’thetique te Vlierhof 8, 3550 Heusden-Zolder, +32477 72 20 97, info@westhetique.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Wes’thetique heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Wes’thetique te Vlierhof 8, 3550 Heusden-Zolder. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Wes’thetique zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

 

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Wes’thetique alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen voor de bestelling waarop de herroeping van toepassing is, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Wes’thetique op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Wes’thetique wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Wes’thetique geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

 

Wes’thetique betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Wes’thetique.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Wes’thetique zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst inlichten. Dit kan per post of via e-mail. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

 

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Wes’thetique is bereikbaar op het telefoonnummer +32477 72 20 97, via e-mail info@westhetique.be of per post op het volgende adres Vlierhof 8, 3550 Heusden-Zolder. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Wes’thetique beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Wes’thetique zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 11: Privacy

Wes’thetique hecht belang aan uw privacy.

In geval de gebruiker van de website om persoonlijke informatie gevraagd wordt:

De verantwoordelijke voor de verwerking, Wes’thetique, Vlierhof 8 te 3550 Heusden-Zolder, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden: ons klantenbeheer, verwerking van bestelling, versturen van nieuwsbrieven, om u op de hoogte te houden van onze acties, reclame- of marketingdoeleinden,…

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Wes’thetique, Vlierhof 8 te 3550 Heusden-Zolder, info@westhetique.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Wes’thetique, Vlierhof 8 te 3550 Heusden-Zolder, info@westhetique.be.

 

In geval van doorgifte aan derden: Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan met ons samenwerkende bedrijven: Dit kan gelden voor rechtstreeks aan u toegezonden leveringen van de bedrijven waar Wes’thetique mee samen werkt.

Wes’thetique kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Wes’thetique-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de Wes’thetique-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

 

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

 

Welke soort cookies er gebruikt worden en waarvoor:

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Wes’thetique om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Wes’thetique. In geval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

 

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

Artikel 17: Gerechtelijke Informatie

Let op:

De namen van de merkhouders en de merkparfums worden enkel vermeld om mogelijke gelijkenis aan te duiden.

Wes’thetique, noch Blackpoint geeft dus geen enkele garantie t.a.v. de mogelijke gelijkenis tussen de Blackpoint-parfums en de genoemde Merkparfums.

Het is aan de klant en aan de klant alleen om te beoordelen of hij de geurnoten van de merkparfums in de Blackpoint-parfums kan herkennen.

 

Artikel 18: Annulaties

Vanzelfsprekend heb ik als mens erg veel begrip voor onvoorziene omstandigheden. Maar bij laattijdige verwittiging ben ik niet meer in de mogelijkheid om jouw plaats opnieuw in te vullen en lijd ik aan verlies van inkomsten.

Vanuit professioneel standpunt voel ik mij genoodzaakt om annulaties te laten vergoeden.

• Minstens 48u voor de afspraak = geen kosten
• Minstens 24u voor de afspraak = de helft van het bedrag van de gemaakte afspraak
• Minder van 24u voor de afspraak = het volledige bedrag van de gemaakte afspraak alvorens een nieuwe afspraak kan gemaakt worden
• Niet opdagen zonder te verwittigen = het volledige bedrag van de gemaakte afspraak alvorens een nieuwe afspraak kan gemaakt worden

 

Artikel 19: Opleidingen

Opleidingen binnen Wes’thetique dienen vooraf betaald te worden.

Betalingen moeten gebeuren binnen de 7 dagen nadat je de opleiding bevestigd hebt bij Wes’thetique.

Een opleiding annuleren dient uiterst 2 weken voor de geplande datum plaatsvinden om je betaalde bedrag mee te verschuiven naar een nieuwe datum.

Betaalde opleidingen kunnen in geen enkel geval terug betaald worden.

Indien de opleiding geannuleerd word door Wes’thetique is er een volledige terugbetaling mogelijk.

Opleidingen die niet kunnen doorgaan door overmacht (Covid/Lockdown) worden zonder bijkomende kosten verplaatst naar een overeengekomen nieuwe datum.

 

Artikel 20: Coupon Code

Deelname aan deze actie is kostenloos.

 

Deze actie is niet cumuleerbaar met andere kortingen of afgeprijsde artikelen.

Enkel van toepassing op producten. Uitgezonderd indien anders vermeld.

Bij acties zoals bij minimum en maximum aankoopbedrag zijn aankoopprijzen steeds exclusief Btw vermeld.
De korting die vermeld word zijn prijzen inclusief Btw.