Modelformulier voor herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wil herroepen

 

Dit document kan als volgt verstuurd worden:

Per post: Wes’thetique

Vlierhof 8

B-3550 Heusden-Zolder

Per e-mail: wesleymechelmans@gmail.com

 

Ik (naam en voornaam)………………………………. deel u hierbij mede

dat ik onze overeenkomst betreffende de aankoop van volgende goederen herroep:

– Besteld op: ……………………………………………………….

– Ontvangen op: ……………………………………………………..

– Bestelnummer: ……………………………………………………..

– Artikelnummers: ……………………………………………………

………………………………………………………………….

– Reden tot herroeping: ………………………………………………

– Adres: ……………………………………………………………

– Postcode en gemeente: ………………………………………………

– E-mail: …………………………………………………………..

– Telefoon: …………………………………………………………

 

Ik verklaar binnen de 14 dagen vanaf de uitoefening van het herroepingsrecht

of de verzending van dit formulier de goederen terug te sturen aan Wes’thetique

of te bezorgen op Vlierhof 8, 3550 Heusden-Zolder.

 

Wes’thetique behoudt zich het recht voor om te wachten met terugbetaling tot al

de producten werden ontvangen of u aantoont dat de goederen werden

teruggezonden binnen hierboven vermelde termijn van 14 dagen en dit enkel en

alleen middels een kopij van het bewijs van aangetekende zending.

 

Ik verklaar aansprakelijk te zijn voor de waardevermindering van de goederen die

het gevolg zij van het behandelen van de goederen die verder gaan dan nodig zijn

om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

Ik ga akkoord dat de terugbetaling zal geschieden met hetzelfde betaalmiddel als

hetgeen ik gebruikte voor het verrichten van de aankoop.

 

Datum:

 

Handtekening:

Download hier je modelformulier

Herroepingsformulier Wes’thetique